• Achtergrond 2019

Renske Hoekstra-Dings- nominatie Insights Professional van het jaar -bedrijfszijde 

RenskeRenske vervult een belangrijke rol in een bedrijf dat sterk in ontwikkeling is. Ze heeft de insights benadering gewijzigd van een reactieve opstelling naar een proactieve opstelling, en geïntegreerd als onderdeel van het bedrijfsproces. Ze heeft een drive om veranderingen door te voeren. Renske vervult een overkoepelende rol om betere insights te leveren op een kostenefficiënte wijze en respondentvriendelijke manier. Renske richt zich daarbij op het harmoniseren van de insights functie van verschillende (nationale en internationale) onderdelen van Liberty Global. Ze treedt in toenemende mate naar buiten met haar opvattingen inzake insights.

Winnaars 2018