• Achtergrond 2019

Nominatie Wetenschapsprijs van het jaar 2017

Christophe Lembregts
Mario Pandelaere

wetenschapc“ ‘Wanneer is 24 maanden meer dan 2 jaar?’ Hoe consumenten beslissingen nemen op basis van numerieke productinformatie.” (MOA-Jaarboek, 42 (1), 9-20)

Een goed leesbaar hoofdstuk over de vraag hoe consumenten beslissingen nemen op basis van numerieke productinformatie. Op basis van vier experimentele studies onder studenten tonen de auteurs aan dat consumenten numerieke productinformatie op een irrationele manier verwerken en andere beslissingen nemen als de informatie, bijv. het aantal calorieën in een product, in een andere eenheid (bijv. Kilojoules versus Kilocalorieën) wordt uitgedrukt. De numerieke informatie wordt ook anders beoordeeld als meerdere producten met elkaar vergeleken worden dan wanneer een product alleen wordt getoond. De jury vindt het een helder geschreven verhaal, toegankelijk voor een breed publiek. Ofschoon de conceptuele gedachte niet helemaal nieuw is, is de jury wel van mening dat de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om consumenten te sturen in maatschappelijk relevante beslissingen, zoals de aanschaf van een milieuvriendelijke auto of het kiezen voor gezonde voeding.

Winnaars 2018