• Achtergrond 2019

Nominatie Wetenschapsprijs van het jaar 2017

Pascal van Hattum
Paulien Schieven

wetenschapa“WhatsApp in marktonderzoek: ‘challenging the status quo’. “ (MOA-Jaarboek, 42 (4) 53-66)

Dit hoofdstuk brengt een nieuwe manier van data verzamelen voor het voetlicht, namelijk de inzet van WhatsApp voor zowel kwalitatief als kwantitatief marktonderzoek. Het artikel geeft een goed inzicht in de relevante regels van WhatsApp, de manier waarop je respondenten het beste kunt benaderen, het type vragen dat je kunt stellen en de huidige obstakels bij het verwerken van de verzamelde data. Tot slot beschrijven de auteurs een viertal toepassingen van WhatsApp in marktonderzoek waarmee in de praktijk al is geëxperimenteerd. Ondanks het enigszins beperkte wetenschappelijke karakter van dit artikel, is de jury enthousiast over deze innovatie in marktonderzoek. De jury ziet dit artikel als een belangrijke eerste aanzet tot meer onderzoek naar de (on)mogelijkheden van WhatsApp als dataverzamelingsmethode, waarbij de jury het gebruik van WhatsApp vooral als belangrijk middel ziet voor het bereiken van een specifieke, jeugdige doelgroep.

Winnaars 2018