• Achtergrond 2019

Insights Scientist

Genomineerden 2018 

Omdat de wereld van de wetenschap volop in beweging is, heeft de MOA de wetenschapsprijs geactualiseerd en een nieuwe naam gegeven. De jury heeft voor 2018 een speciaal topic vastgesteld: Digital Advertising.

De keuze van de jury is gebasseerd op de volgende vier criteria:

 1. Vernieuwend, innovatief;
 2. Praktische relevantie;
 3. Leesbaarheid;
 4. Competente methodologie: probleemstelling, methode, literatuur, analyse, conclusies en compleetheid.

 

LdVLisette de Vries - Store SupportLisette heeft een interessant proefschrift geschreven op het gebied van digital advertising, op basis waarvan zij een publicatie, met als titel “Effects of Traditional Advertising and Social Messages on Brand-Building Metrics and Customer Acquisition,” in Journal of Marketing heeft weten te realiseren. Dit artikel laat zien dat traditionele reclame (TV, radio, print, out-of-home) grotere effecten heeft op merk metrics en klantacquisitie dan berichten op sociale media. De traditionele reclame zorgt er ook voor dat consumenten meer over het merk praten op sociale media, wat ook weer positieve effecten heeft op het merk. De jury vindt het een helder geschreven artikel, waarbij vooral de focus op een aantal interessante brand metrics leidt tot relevante inzichten voor de praktijk.

 

LLLara Lobschat - Rijksuniversiteit GroningenLara heeft een proefschrift geschreven op het gebied van online communicatie, waarvoor ze, vanwege de praktische relevantie, een ‘early career grant’ van de Horizont Stiftung heeft ontvangen. Ze heeft diverse publicaties op het gebied van digital advertising in top marketing journals, waarvan vooral de publicatie “What Happens Online Stays Online? Segment-Specific Online and Offline Effects of Banner Advertisements” in Journal of Marketing Research in het oog springt. De jury was lovend over de wetenschappelijke kwaliteit van dit artikel, dat onder andere aantoont dat ondernemingen, die vooral via offline kanalen verkopen, wel kunnen profiteren van online banner advertising. Daarnaast is de jury enthousiast over Lara’s portfolio met lopende projecten op het gebied van digital advertising, die ze veelal in samenwerking met bedrijven heeft opgezet.

 

HVHilde Voorveld - Universiteit van AmsterdamHilde heeft een proefschrift geschreven over online merk communicatie, waarop ze cum laude promoveerde. Ze heeft ook diverse publicaties op het gebied van digital advertising, waaronder “Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The Differentiating Role of Platform Type” in Journal of Advertising. Het is het eerste onderzoek dat engagement met digital advertising in acht verschillende sociale media (o.a. Facebook, Instagram, en Snapchat) in kaart brengt. De jury looft de mooie inzichten die dit artikel biedt voor het social media gebruik in de praktijk. Verder is de jury enthousiast over de sterke link die Hilde legt tussen de wetenschap en de praktijk, door samenwerking met o.a. DAN DNA, Sanoma, SWOCC en de partijen die betrokken zijn bij het Nederlands bereikonderzoek.

Insights Scientist procedure

 • Procedure

   

  De jury kiest uit alle inzendingen drie genomineerden.

  Genomineerden worden verzocht een presentatie te geven op een symposium rondom het TOPIC Surviving the Retail Revolution op donderdag 18 april 2019, op een locatie in Amsterdam. De presentatie mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. Er worden ook marketeers uit de praktijk uitgenodigd om tijdens het symposium een paneldiscussie te voeren met de genomineerden. Verder worden er ook presentaties door marketeers uit de praktijk verzorgd. De jury zal na het symposium, mede op basis van de presentatie de uiteindelijke winnaar kiezen.

  De drie genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om op 12 juni 2019 aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van de MOAwards, waar de Insights Scientist of the Year 2019 bekend zal worden gemaakt.

  Wetenschappers die meedingen naar de titel ‘Insights Scientist van het jaar’ hebben het eerste recht om een bijdrage te leveren aan een boek(je) over Surviving the Retail Revolution (de bijdrage voor het boekje is niet verplicht). In dit boekje worden bijdragen vanuit zowel de wetenschap als de praktijk opgenomen. Het boekje zal worden uitgegeven door de MOA en bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht. De bijdrage mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven en wordt opgenomen als hoofdstuk.

 • Criteria

  Criteria voor het selecteren van de genomineerden

  De jury kiest uit alle kandidaten drie genomineerden. De genomineerden worden gekozen op basis van de volgende criteria:

  • De CV van de kandidaat – hieruit moet blijken dat de kandidaat kan worden gezien als een expert op het topic.

  En voor het specifieke artikel dat aangeleverd is door de kandidaat, wordt gekeken naar:

  • Innovativiteit van het onderzoek – is het academisch vernieuwend?
  • Kwaliteit van de methodologie – dataverzameling en analyses dienen van hoog niveau te zijn.
  • Praktische relevantie – uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot praktisch relevante, in praktijk bruikbare inzichten. Dit kan blijken uit de managerial implications section in het artikel, maar bijvoorbeeld ook uit gegeven presentaties voor bedrijven, het gebruik van data van bedrijven, etc.
  • Leesbaarheid – het moet een helder geschreven verhaal zijn.

   

 • Prijs

  Waarom meedingen voor deze prijs?

  - We bieden de genomineerden een mooi podium tijdens een door MOA georganiseerd symposium over het Topic of the Year (in april 2019) en de uitreiking van de MOAwards (in juni 2019).
  - De genomineerden krijgen de mogelijkheid een publicatie te laten opnemen in een speciaal door MOA uitgegeven boekje rondom het TOPIC Surviving the Retail Revolution. Deze publicatie mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven worden.
  - Het biedt de genomineerde wetenschappers de gelegenheid om in contact te komen met het bedrijfsleven. Een uitermate mooie kans om toegang te krijgen tot nieuwe data. En mogelijk nieuwe samenwerkingen te starten.
  - De titel levert behalve prestige ook publiciteit op. De genomineerden komen o.a. in vakblad CLOU te staan.

 • Jury

  De jury die dit jaar over de Insights Scientist beslist bestaat uit:  

  Yvonne van Everdingen - UHD Marketing Management RSM Erasmus Universiteit
  Hans Onkenhout - Senior marktonderzoeker / partner RuigrokNetpanel
  Peter van Eck - Marketing and Data Scientist GfK
  Tom Wilms - Partner Villa
  Ed Nijssen - Professor of Technology Marketing TU Eindhoven
  Vera Toepoel - Assistant Professor Methods & Statistics Universiteit Utrecht
  Adriaan Ackers -  Managing Director Totta Research