Marketing Research & Analytics Bureau van het jaar 2018


Bureau van het jaar…. het is een begeerde titel, niet alleen voor grote gevestigde bureaus, maar ook voor minder grote en runners-up. De omvang maakt niet uit, wel of je het afgelopen jaar iets hebt laten zien in het vakgebied, een bijzondere prestatie hebt geleverd, visie toont. Of je nou alle facetten van het onderzoeksvak bestrijkt of juist uitblinkt in een specifieke aanpak of methode, wat telt is of je bouwt aan kennis en inzicht, opdrachtgevers vooruithelpt en waarde toevoegt. De jury moest kiezen uit een eerste selectie van 15 bureaus die waren voorgedragen door opdrachtgevers. De 15 kregen een vragenlijst voorgelegd over innovatie, groei, visie, resultaten en visie op trends. En drie haalden de nominatie.

DVJ Insights was ook vorig jaar genomineerd. Toen maakte het bureau indruk door zijn veelzijdige en innovatieve aanpak, met een focus op ‘echt’, echt inzicht in echte mensen. Dat werkt, want DVJ groeit stormachtig, in omzet (50% per jaar) en aantal fte’s. Een afdeling waarin kennis van onderzoek wordt gecombineerd met kennis uit de wetenschap legt een solide basis. De Insights Academy leidt jonge mensen op in het onderzoeksvak. Met het platform Ingredients for Brand Growth wordt ‘geluisterd naar de markt’, naar klanten en marketeers, en wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen. Door middel van events en congressen wordt kennis gedeeld. DVJ kiest voor nieuwe verklarende technieken, die kwantitatief en kwalitatief onderzoek overstijgen. Dat vertaalt zich in grote binnen- en buitenlandse projecten. 

Motivaction is een breed georiënteerd bureau dat zijn sporen heeft verdiend met onderzoek naar waarden en leefstijlen (en het onbewuste). Het bureau wil marketeers en beleidsmakers door een andere bril laten kijken naar consumenten en burgers. Naast het bekende Mentality-onderzoek bestaat sinds twee jaar het Glocalities-waardenonderzoek, met een panel in 27 landen, en veel internationale media-belangstelling. Andere noviteiten zijn o.a. de mobiele applicatie Visual Focus, de gebiedsanalyse die marketing en communicatie ondersteunt en de Eigenaarschapscan, speciaal voor HR-doeleinden. Opleveren van data is niet voldoende, zo zegt Motivaction, en het bewijs ligt in opdrachten voor de zorg, rond de customer journey en binnen het digitale domein. Leidende factor: relevante en betrouwbare data leveren voor gefundeerde en wijze besluiten.

Netprofiler is als digital analyticsbureau een goed voorbeeld van een specialist. Het bureau wil organisaties helpen bij het inzichtelijk maken van online data en zo de online customer journey verbeteren, en het combineert daarvoor data uit verschillende bronnen. Netprofiler straalt uit dat het – net zoals de klanten - heel blij wordt van grote conversiestijgingen. Zie de opdrachten die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd voor o.a. Adidas, Heineken, WNF en Rijless. De visie van Netprofiler is dat je juist door het verzamelen van harde en zachte data inzicht krijgt in het echte gedrag van klanten en hun motivatie. Netprofiler voorspelt trouwens dat machines steeds beter data kunnen analyseren en optimaliseren zodat algoritmes de juiste boodschap automatisch aan de consument kunnen presenteren.