Insights Scientist van het jaar 2018


Omdat de wereld van de wetenschap volop in beweging is, heeft de MOA de wetenschapsprijs geactualiseerd en een nieuwe naam gegeven. De jury heeft voor 2018 een speciaal topic vastgesteld: Digital Advertising.

De keuze van de jury is gebasseerd op de volgende vier criteria:

  1. Vernieuwend, innovatief;
  2. Praktische relevantie;
  3. Leesbaarheid;
  4. Competente methodologie: probleemstelling, methode, literatuur, analyse, conclusies en compleetheid.

Lisette de Vries - Store Support - Lisette heeft een interessant proefschrift geschreven op het gebied van digital advertising, op basis waarvan zij een publicatie, met als titel “Effects of Traditional Advertising and Social Messages on Brand-Building Metrics and Customer Acquisition,” in Journal of Marketing heeft weten te realiseren. Dit artikel laat zien dat traditionele reclame (TV, radio, print, out-of-home) grotere effecten heeft op merk metrics en klantacquisitie dan berichten op sociale media. De traditionele reclame zorgt er ook voor dat consumenten meer over het merk praten op sociale media, wat ook weer positieve effecten heeft op het merk. De jury vindt het een helder geschreven artikel, waarbij vooral de focus op een aantal interessante brand metrics leidt tot relevante inzichten voor de praktijk.

Lara Lobschat - Rijksuniversiteit Groningen - Lara heeft een proefschrift geschreven op het gebied van online communicatie, waarvoor ze, vanwege de praktische relevantie, een ‘early career grant’ van de Horizont Stiftung heeft ontvangen. Ze heeft diverse publicaties op het gebied van digital advertising in top marketing journals, waarvan vooral de publicatie “What Happens Online Stays Online? Segment-Specific Online and Offline Effects of Banner Advertisements” in Journal of Marketing Research in het oog springt. De jury was lovend over de wetenschappelijke kwaliteit van dit artikel, dat onder andere aantoont dat ondernemingen, die vooral via offline kanalen verkopen, wel kunnen profiteren van online banner advertising. Daarnaast is de jury enthousiast over Lara’s portfolio met lopende projecten op het gebied van digital advertising, die ze veelal in samenwerking met bedrijven heeft opgezet.

Hilde Voorveld - Universiteit van Amsterdam - Hilde heeft een proefschrift geschreven over online merk communicatie, waarop ze cum laude promoveerde. Ze heeft ook diverse publicaties op het gebied van digital advertising, waaronder “Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The Differentiating Role of Platform Type” in Journal of Advertising. Het is het eerste onderzoek dat engagement met digital advertising in acht verschillende sociale media (o.a. Facebook, Instagram, en Snapchat) in kaart brengt. De jury looft de mooie inzichten die dit artikel biedt voor het social media gebruik in de praktijk. Verder is de jury enthousiast over de sterke link die Hilde legt tussen de wetenschap en de praktijk, door samenwerking met o.a. DAN DNA, Sanoma, SWOCC en de partijen die betrokken zijn bij het Nederlands bereikonderzoek.