• Achtergrond 2019

Insights Scientist

Genomineerden 2019 

Omdat de wereld van de wetenschap volop in beweging is, heeft de MOA de wetenschapsprijs geactualiseerd en een nieuwe naam gegeven. De jury heeft voor 2019 een speciaal topic vastgesteld: Surviving the Retail Revolution.

De keuze van de jury is gebasseerd op de volgende vier criteria:

 1. Vernieuwend, innovatief;
 2. Praktische relevantie;
 3. Leesbaarheid;
 4. Competente methodologie: probleemstelling, methode, literatuur, analyse, conclusies en compleetheid.

 

Els vierkantEls Gijsbrechts - Universiteit van Tilburg - Els is Hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op de reactie van consumenten op beslissingen van retailers op het gebied van schapindelingen, prijspromoties en het assortiment en is gepubliceerd in toonaangevende, internationale tijdschriften, zoals Journal of Marketing Research, Marketing Science, International Journal of Research in Marketing en Management Science. Ze heeft in 2008 de “IJRM Best Paper Award” gewonnen en recent ook de “ServSig Award” voor het beste artikel op het gebied van diensten. In 2018 was ze ook, samen met Katrijn Gielens, editor van het “Handbook of Research in Retailing”. Tot slot is Els ook Academic Trustee en Programma Coordinator voor de Retailing Track bij AiMark. Kortom, Els heeft een enorme staat van dienst op het gebied van retailing.

 

Laurens vierkantLaurens Sloot - Rijksuniversiteit GroningenLaurens is de Anton Dreesmann Hoogleraar Retail Marketing aan de Universiteit van Groningen. Hij combineert zijn wetenschappelijke carrière met zijn werk voor het, door hemzelf in 1997 opgezette, European Food Management Instituut (EFMI) en slaat daarmee een brug tussen wetenschap en praktijk. Het EFMI is het toonaangevende onderzoeks- en opleidingsinstituut voor senior en top executives werkzaam in de retailsector in Nederland. In 2006 is Laurens gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op een proefschrift over assortimentsbeslissingen. Naast dit proefschrift heeft Laurens diverse wetenschappelijke artikelen in toonaangevende, internationale tijdschriften, waaronder Journal of Marketing Research en Journal of Retailing, gepubliceerd. Recentelijk heeft hij ook samen met Jan-Benedict Steenkamp het boek “Retail Disruptors” gepubliceerd, waarin de bedreiging die hard discounters vormen voor conventionele retailers en merkfabrikanten helder beschreven wordt.

 

Robert vierkantRobert Rooderkerk - Erasmus Universiteit - Robert is Universitair Hoofddocent Operations Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek op het gebied van retail richt zich op het ontwerpen van optimale productlijnen en omni-channel assortimentsbeslissingen en is gepubliceerd in toonaangevende, internationale tijdschriften, zoals Marketing Science, Journal of Marketing Research en European Journal of Operations Research. Robert zoekt altijd de interactie met de praktijk, hetgeen hem helpt in het verkrijgen van real-life gegevens voor zijn onderzoek. Tevens heeft hij recent de NWO Takeoff Grant gewonnen, die hij gebruikt om een start-up op te zetten, waarmee hij zich gaat richten op de optimalisatie van assortimenten bij retailers. Naast diverse onderwijsprijzen, heeft Robert in 2008 ook de Marketing Science Dissertation Award in 2011 een Marketing Science Research Award gewonnen.

Insights Scientist procedure

 • Procedure

   

  De jury kiest uit alle inzendingen drie genomineerden.

  Genomineerden worden verzocht een presentatie te geven op een symposium rondom het TOPIC Surviving the Retail Revolution op donderdag 18 april 2019, op een locatie in Amsterdam. De presentatie mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. Er worden ook marketeers uit de praktijk uitgenodigd om tijdens het symposium een paneldiscussie te voeren met de genomineerden. Verder worden er ook presentaties door marketeers uit de praktijk verzorgd. De jury zal na het symposium, mede op basis van de presentatie de uiteindelijke winnaar kiezen.

  De drie genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om op 12 juni 2019 aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van de MOAwards, waar de Insights Scientist of the Year 2019 bekend zal worden gemaakt.

  Wetenschappers die meedingen naar de titel ‘Insights Scientist van het jaar’ hebben het eerste recht om een bijdrage te leveren aan een boek(je) over Surviving the Retail Revolution (de bijdrage voor het boekje is niet verplicht). In dit boekje worden bijdragen vanuit zowel de wetenschap als de praktijk opgenomen. Het boekje zal worden uitgegeven door de MOA en bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht. De bijdrage mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven en wordt opgenomen als hoofdstuk.

 • Criteria

  Criteria voor het selecteren van de genomineerden

  De jury kiest uit alle kandidaten drie genomineerden. De genomineerden worden gekozen op basis van de volgende criteria:

  • De CV van de kandidaat – hieruit moet blijken dat de kandidaat kan worden gezien als een expert op het topic.

  En voor het specifieke artikel dat aangeleverd is door de kandidaat, wordt gekeken naar:

  • Innovativiteit van het onderzoek – is het academisch vernieuwend?
  • Kwaliteit van de methodologie – dataverzameling en analyses dienen van hoog niveau te zijn.
  • Praktische relevantie – uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot praktisch relevante, in praktijk bruikbare inzichten. Dit kan blijken uit de managerial implications section in het artikel, maar bijvoorbeeld ook uit gegeven presentaties voor bedrijven, het gebruik van data van bedrijven, etc.
  • Leesbaarheid – het moet een helder geschreven verhaal zijn.

   

 • Prijs

  Waarom meedingen voor deze prijs?

  - We bieden de genomineerden een mooi podium tijdens een door MOA georganiseerd symposium over het Topic of the Year (in april 2019) en de uitreiking van de MOAwards (in juni 2019).
  - De genomineerden krijgen de mogelijkheid een publicatie te laten opnemen in een speciaal door MOA uitgegeven boekje rondom het TOPIC Surviving the Retail Revolution. Deze publicatie mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven worden.
  - Het biedt de genomineerde wetenschappers de gelegenheid om in contact te komen met het bedrijfsleven. Een uitermate mooie kans om toegang te krijgen tot nieuwe data. En mogelijk nieuwe samenwerkingen te starten.
  - De titel levert behalve prestige ook publiciteit op. De genomineerden komen o.a. in vakblad CLOU te staan.

 • Jury

  De jury die dit jaar over de Insights Scientist beslist bestaat uit:  

  Yvonne van Everdingen - UHD Marketing Management RSM Erasmus Universiteit
  Hans Onkenhout - Senior marktonderzoeker / partner RuigrokNetpanel
  Peter van Eck - Marketing and Data Scientist GfK
  Tom Wilms - Partner Villa
  Ed Nijssen - Professor of Technology Marketing TU Eindhoven
  Vera Toepoel - Assistant Professor Methods & Statistics Universiteit Utrecht
  Adriaan Ackers -  Managing Director Totta Research