• Achtergrond 2019

Juryrapport Bedrijfsonderzoeker van het jaar 2012

De jury mocht zich verheugen in een aanzienlijk aantal sterke kandidaten en drie genomineerden die ieder voor zich waardige winnaars zouden zijn. Alle drie hebben ze een stevige bureauachtergrond, zijn ze in staat geweest hun stempel te drukken op het bedrijf waar ze werken en laten ze een sterke focus op de business zien.

De eerste genomineerde is Eugénie Martens. Zij heeft het afgelopen jaar bij NS Hispeed een nieuw meethuis neergezet. De informatie die, dat oplevert is organisatiebreed beschikbaar, verbindt afdelingen met elkaar en onderstreept de ambitie van marktonderzoek binnen NS Hispeed: vergroten van klantkennis, het delen daarvan en het acteren op deze kennis. In die context heeft Eugénie veel tot stand weten te brengen: merkmonitoring via iPhone en iPad app, online KTO kennisportal met een focus op business targets en NPS als maatstaf voor een ambassadeursstrategie.
Collega’s van Eugénie constateren, dat ‘marktonderzoek helemaal niet saai is, maar juist een geweldig vak!’ Onderzoek heeft binnen NS Hispeed een metamorfose ondergaan van verplicht loket naar een betrokken business partner.
Via Twitter en LinkedIn deelt ze berichten en learnings over onderzoek en klantgerichte bedrijfsvoering en ze draagt haar missie en resultaten uit op interne en externe podia.

De tweede genomineerde, Sigrid de Mul, wist met haar nieuwe afdeling Marketing Insights binnen de Bijenkorf een bedrijfsintegrale KTO te ontwikkelen, waarin alle touchpoints van de Bijenkorf een plaats krijgen. In dat KTO komen bestaande interne systemen en de resultaten van reguliere, maar ook nieuwe onderzoektechnieken samen.
Ze is erin geslaagd om alle geledingen van de organisatie te laten werken met het Roper segmentatiemodel. Zo wordt binnen een complexe retailorganisatie als de Bijenkorf één doelgroepentaal gesproken. Sigrid en haar Marketing Insights hebben in korte tijd een succesvol track record opgebouwd en worden vanuit de hele organisatie met een grote diversiteit aan vragen benaderd.
Sigrid vertelt haar verhaal enthousiast op congressen, door te sparren met collega’s uit de retail business (V&D, HEMA, IKEA etc.) en door op andere podia te laten zien, wat de Bijenkorf op dit vlak allemaal doet.

De derde genomineerde, Jan Zwang, draagt binnen Vodafone het adagium ‘know your customer’ enthousiast uit. Hij laat marketeers begrijpen, wat daarvan de impact is en zorgt voor een vertaling naar de directe operationele business. Zijn afdeling Market Insight is geen weggestopte staf, maar een serieuze sparringpartner voor management en directie als het gaat om operationele en strategische beslissingen.
Om die rol waar te kunnen maken legt Jan de lat voor zijn bureaus hoog, maar die kunnen zich daardoor ontwikkelen en beter worden. Jaarlijks organiseert Jan’s afdeling een Marktonderzoek Leveranciersdag, waar de strategie van Vodafone, de rol van marktonderzoek en wat Vodafone verwacht van haar bureaus centraal staan. Informatie komt uit het aan elkaar knopen van database bronnen, kwalitatief en kwantitatief onderzoek en mobiele data.
Informatie delen is een passie van Jan: tweewekelijkse zeepkistsessies, Know your customer sessies voor marketeers, het Meet the competition program, het Market Insight Sharepoint Portal en presentaties bij de MT’s, die minder dicht bij het marketingvuur zitten zijn daar voorbeelden van.


De winnaar is...

Er kan echter maar één winnaar zijn. De jury heeft eensgezind besloten om als Bedrijfsonderzoeker van het jaar 2012 te kiezen voor iemand, die de eigen naam tot merk heeft weten uit te bouwen. Een merk, dat herkent wordt binnen alle geledingen van het bedrijf en staat voor integriteit, relevantie en fact based. Iemand met een sterke business oriëntatie die lef heeft en de onderneming werkelijk beter heeft gemaakt dan de concurrenten. En die daar de bureaus nadrukkelijk bij betrekt. De Bedrijfsonderzoeker van het jaar 2012 is geworden: Jan Zwang!!!