Juryrapport Marktonderzoekbureau van het jaar 2012

De jury mocht zich verheugen in een aanzienlijk aantal sterke kandidaten en drie genomineerden.
Het toverwoord van de drie genomineerde bureaus is innovatie. Innovatie die groei realiseert, niet een beetje, maar substantieel. En dat is een mooi signaal naar de gehele branche: toeleveranciers, onderzoeksbureaus en opdrachtgevers. Innovatie drijft groei, zelfs of misschien wel juist in een macro-economische omgeving die er niet rooskleurig uitziet. Zoals we allemaal weten: zeilen met de wind in de rug kan iedereen, zeilen met tegenwind: dan komt het erop aan.
De drie genomineerde bureaus BrainJuicer, MWM2 en MeMo2 hebben alle drie laten zien dat zeilen tegen de wind in leuk kan zijn, het verschil kan maken en succesvol kan zijn. Niet als een incident maar juist structureel. Daarom is de jury blij dat de schijnwerpers dit jaar op deze drie bureaus gericht zijn.
Naast innovatie gaat het ook om een impuls voor het vakgebied. Een nieuwe kijk en aanpak, die zowel in- als extern doorwerkt. Het Bureau van het jaar hoort zo’n voortrekkersrol te vervullen. De drie bureaus doen dat.

BrainJuicer
Het eerste bureau is BrainJuicer. Hun credo is: niet standaard, maar anders. Dat is geen doel op zich maar komt voort uit passie voor het vak. Passie die nadrukkelijk tot leven komt bij Carola Verschoor, die bij BrainJuicer Nederland aan het roer zit. BrainJuicer is er niet voor iedereen, zegt het bureau zelf, wel voor moedige klanten. BrainJuicer past dit principe toe bij het verzamelen van informatie en bij het doorvertalen naar de klant. Het verzamelen van informatie geschiedt op vernieuwende wijze, die meer engagement en kwalitatief hoogwaardige respons oplevert, zoals FaceTrace en PredictiveMarkets. Het doorvertalen van inzichten naar de opdrachtgever bevat story-telling-uitgangspunten die het leven voor de klant makkelijker maken, geen overvloed aan overzichten of open deuren, maar een synthese van bevindingen. BrainJuicer is zich er terdege van bewust dat het rationeel uitvragen bij respondenten lang niet altijd meer werkt. Het bureau is bezig aan een reis om emotionele inzichten vanuit een sociale context meer op de voorgrond te plaatsen. Klantrelatie staat centraal, minder de one-off’s.

MWM2
Al lang geen nieuw gezicht meer in marktonderzoeksland, in 2003 opgericht en sterk groeiend. MWM2 heeft een duidelijke en heldere focus: marktonderzoek toegankelijk maken, vanuit technologie en consultancy. Technologie is daarin niet een middel maar juist een doel. De technologie is sterk en ver ontwikkeld, een typisch voorbeeld van Operational Excellence. Dat er met DIY onderzoek ingespeeld wordt op een behoefte die leeft, bewijst wel de enorme klantenbase die MWM2 heeft weten te realiseren, veelal vanuit dedicated panels. Uitgangspunt is verder dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderzoek, maar MWM2 streeft ernaar om dat in hoge mate te beïnvloeden door training, begeleiding, consultancy en events. Ongeveer de helft van de medewerkers van MWM2 heeft dan ook een research-achtergrond.

MeMo2
Vorig jaar de winnaar van de MOA Innovatie Award met MeMoPixel. Dit jaar genomineerd voor Bureau van het jaar. Een bureau dat zich focust op ‘slechts’ een onderdeel van de markt en daar ook heel zuiver in blijft. ‘Hier zijn we goed in, daar willen we in uitblinken en daarbuiten zijn we niet de aangewezen partij’, een typische differentiatie-strategie. Aangezien de aandacht voor de effectiviteit van cross media sterk gegroeid is, is het bureau eveneens sterk gegroeid, vooral in 2011. Een van de krachten van MeMo2 is dat het bureau een advanced analytisch fundament weet te vermarkten op een voor opdrachtgevers relevante wijze. Verder is MeMo2 een voorvechter, change agent, in de markt. Overtuigd van hun gelijk, willen ze dat gelijk delen met de markt. Het is geen clubje uitvinders, maar een bureau dat zaken durft aan te kaarten en sterk de nadruk legt op de toepasbaarheid en acceptatie van hun filosofie. Van digitaal naar cross-mediaal, van online naar (multi-)screen, een gebied dat ook naar de toekomst veel potentie biedt.
Kortom, drie bureaus die vanuit een innovatiegedreven filosofie een geheel eigen stijl hebben. Dat maakte het voor de jury lastig om een winnaar te kiezen. Uiteindelijk heeft de jury besloten dat het bureau dat in 2012 marktonderzoekbureau van het jaar wordt het bureau is, dat:
  • Tegen de economische en marktrend in, sterke groei heeft laten zien
  • Een heel sterke innovatiegedreven filosofie heeft en zich daar ook aan houdt, met andere woorden: het bureau weet niet alleen wat ze wel moet doen, maar vooral ook wat ze niet moet doen
  • Marktonderzoek een nieuwe dimensie meegeeft. Niet de methode noch het feitelijke cijfer staat centraal, wel de inzichten, learnings en het partnership met de klant.
  • Het bureau dit dat het best, meest doeltreffend, op een open manier heeft gedaan, is dan ook de winnaar geworden. Marktonderzoekbureau van het jaar 2012 is geworden: MeMo2.