• Achtergrond 2019

Juryrapport Marktonderzoekbureau van het jaar 2013

De vernieuwde opzet voor de verkiezing van marktonderzoekbureau van het jaar 2013 heeft de jury verheugd. De stem van opdrachtgevers heeft een zwaar gewicht gekregen. Zo krijgen bureaus van verschillende grootte evenveel kans op een nominatie. De genomineerden zijn door de jury uitgenodigd om zichzelf te komen presenteren. De jury heeft ondermeer gekeken naar de visie op het vakgebied, de bijdrage daaraan, de zichtbaarheid in de markt, concreet behaalde resultaten, onderscheidend vermogen en HR-beleid.

De vernieuwde opzet heeft ertoe geleid dat er drie bureaus zijn genomineerd die onderling sterk verschillen in signatuur. Ieder sterk en uitblinkend op specifieke deelgebieden. De genomineerde bureaus MWM2, TNS Nipo en Beautiful Lives laten zien dat kiezen belangrijk is en succesvol kan zijn. Kiezen voor een filosofie, een aanpak of gewoon best in class willen zijn. Daarom is de jury blij dat de schijnwerpers dit jaar op deze drie bureaus gericht zijn.

MWM2
Een sterk en continu groeiend bureau. Met een focus op de combinatie van technologie en consultancy neemt MWM2 een voor klanten relevante positie in. Dat MWM2 dit succesvol doet, mag wel blijken uit de derde achtereenvolgende nominatie voor Marktonderzoekbureau van het jaar. En dit jaar ook vanuit de stem van opdrachtgevers. MWM2 wil naast de eerder genoemde combinatie, verder excelleren in luisteren naar opdrachtgevers, in innovatie en kennisdeling en zet daar gerichte technologie op in. Een bureau dat consistent invulling geeft aan technologie en marktonderzoek en in staat is om te kiezen voor beide in plaats van een onderdeel.

TNS Nipo
Voorheen wellicht – oneerbiedig gezegd - een moloch, maar vandaag de dag een bureau dat haar koers verlegt, transformeert en zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Een koers die gebaseerd is op drie pijlers: klantinzicht, wetenschap en technologie. Met een sterke en duidelijke visie op het vakgebied, op de slag om de respondent, op wat de toekomstige USPs van een bureau zijn, met analytisch vermogen aan de ene kant en begrip van cultuur en gedrag aan de andere, is TNS Nipo zijn bakens aan het verzetten. De koers verleggen vanuit een bestaande situatie vereist inzicht, durf en vasthoudendheid, ook als het even tegenzit. Gepresenteerde cases, waaronder Mobile 360, zijn voor de jury concrete voorbeelden van deze nieuwe richting. Van intern gericht naar Open to the Future … een bureau dat ervoor kiest om te veranderen en daarin een voortrekkersrol in de markt speelt.

Beautiful Lives
Wellicht niet bij iedereen bekend, Beautiful Lives is een bureau dat sinds haar ontstaan in 2006 hard aan het groeien is. Een bureau dat de ‘waaromvraag’ altijd centraal stelt en met een enorme dosis aan passie tracht die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. In de visie van Beautiful Lives zorgen gebruik van technologie en het ontstaan van big data juist voor meer behoefte aan het beantwoorden van de waaromvraag. Wat is het perspectief van de doelgroep en wat is de invloed van de context hierin? Beautiful Lives’ sterkte ligt in de combinatie van etnografie en psychologie, ofwel mensen echt proberen te begrijpen. Beautiful Lives is niet alleen bereid, maar juist gedreven, om de extra mile te gaan. Beautiful Lives kent dan ook veel repeat projecten en hanteert het credo dat erop uitgaan, naar mensen toegaan in hun eigen habitat, veel rijkere informatie oplevert dan mensen naar je toehalen. Bekend maakt bemind is wellicht de beste typering die aan Beautiful Lives gegeven kan worden. Een keuze voor de wetenschap van het alledaagse, met een enorme dosis aan passie om de context te begrijpen en de waaromvraag te beantwoorden.

Samenvattend: drie bureaus die hebben gekozen: voor een aanpak, verandering en een best in class-propositie. De verschillende signaturen van de genomineerden maakte dat de jury op meerdere fronten belangrijke afwegingen moest maken. Het bureau dat marktonderzoekbureau van het jaar wordt, is het bureau dat:
  • Een succesvolle keuze heeft gemaakt;
  • Niet stilstaat, maar zich ontwikkelt;
  • Marktonderzoek een nieuwe dimensie geeft;
  • Zichzelf in een goede uitgangspositie heeft gemanoeuvreerd voor de toekomst.
Het bureau dit dat het beste en het meest doeltreffend heeft gedaan, is dan ook de winnaar geworden. Marktonderzoekbureau van het jaar 2013 is…. TNS Nipo.