• Achtergrond 2019

Juryrapport Oeuvre Award 2014

Lex Olivier

Lex heeft een lange staat van dienst. Directeur onderzoekbureaus als Centrum en RIN, Voorzitter van de Europese trade organisation Efamro, voorzitter van de voorganger van de MOA, de WBO. Daarnaast jarenlang voorzitter van de NIMA examencommissie voor het marktonderzoek, auteur van vele artikelen, wetenschappelijk en practisch. Hij is ook nog een aantal jaren Director General van Efamro geweest. Na zijn pensionering: de MOA ombudsman, lid van de onderwijs commissie voor het MBO namens de MOA, lid van de sectie onderwijs en auteur van vele artikelen t.b.v. het onderwijs, voorzitter van een aantal MOAbouts per jaar, regelt sprekers en bepaalt inhoud, co-auteur digitale research briefing, meelezer van openbare MOA artikelen en beantwoordt vragen op onderzoektechnisch terrein die leden van de MOA stellen. Lex heeft altijd een paar handen vrij om te assisteren, een aimabel en deskundig man, allround en bescheiden.