• Achtergrond 2019

Juryrapport Wetenschapsprijs van het jaar 2015

Met ingang van dit jaar (2015) is door de jury - in samenspraak met het bestuur van MOA - besloten dat voor de MOA Wetenschapsprijs in aanmerking komen:

 1. Alle artikelen uit het MOA jaarboek
 2. Wetenschappelijke artikelen in het marketingvakgebied met ofwel als eerste auteur een wetenschapper die werkzaam is bij een Nederlandse universiteit, ofwel gebaseerd op een proefschrift dat bij een Nederlandse universiteit verschenen is. De jury heeft voor de Wetenschapsprijs 2015 een inventarisatie gemaakt van artikelen die aan deze criteria voldoen, en verschenen zijn in een van de 5 internationale toptijdschriften op marketing gebied: International Journal of Research in Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research en Marketing Science. Deze inventarisatie leverde 13 artikelen op.
 3. Artikelen met een jurylid als co-auteur worden niet meegenomen in de beoordeling. Het betreft hoofdstukken 4,5 en 7 van het jaarboek. Beide sets van artikelen zijn door de jury beoordeeld. In totaal ging het om 21 artikelen: 9 hoofdstukken uit het jaarboek en 13 artikelen uit internationale tijdschriften – waarbij 1 artikel zowel in het jaarboek als in een tijdschrift verscheen. De jury heeft drie artikelen, genomineerd voor de Wetenschapsprijs van het jaar 2015 in aanmerking komen en die in de ogen van de jury een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied.


De keuze van de jury is gebaseerd op de volgende vier criteria: 

 1. Vernieuwend, innovatief
 2. Toepasbaar in de praktijk van het marktonderzoek
 3. Leesbaarheid voor marktonderzoekers
 4. Competente methodologie: probleemstelling, methode, literatuur, analyse, conclusies, en compleetheid. 


Nominaties in 2015

De jury is op 10 maart 2015 in Amsterdam bijeen geweest en heeft alle artikelen beoordeeld. De procedure was als volgt: 

 1. De jury heeft geen artikelen in overweging genomen waar één van de juryleden als auteur bij betrokken was. 
 2. Van te voren zijn de hoofdstukken door de juryleden onafhankelijk van elkaar op de criteria gescoord. 
 3. Op basis van deze scoring is tijdens de vergadering een shortlist van artikelen gemaakt, die door de juryleden besproken is. 
 4. Op basis van deze discussie heeft zich een consensus gevormd over drie genomineerden en een winnaar.


De jury nomineert de volgende drie artikelen (in alfabetische volgorde) voor de MOA-Wetenschapsprijs 2015:

 • Jonne Y. Guyt & Els Gijsbrechts (2014) Take turns or march in sync? The impact of the national brand promotion calendar on manufacturer and retailer performance. Journal of Marketing Research, 51 (6), 753-772.
 • Tom van Laer, Ko de Ruyter, Luca M. Visconti, & Martin Wetzels (2014). The extended transportation-imagery model: a meta-analysis of the antecedents and consequences of consumers’ narrative transportation. Journal of Consumer Research, 40(5), 797-817.
 • Hans Risselada, Peter C. Verhoef, & Tammo H.A. Bijmolt (2014) Dynamic effects of social influence and direct marketing on the adoption of high-technology products. Journal of Marketing, 78(2), 52-68.


Beoordeling van de drie genomineerde artikelen

 • Jonne Y. Guyt & Els Gijsbrechts: "Take turns or march in sync? The impact of the national brand promotion calendar on manufacturer and retailer performance".
  Dit artikel gaat over een belangrijk vraagstuk binnen FMCG: de planning van (prijs)promoties bij verschillende retailers. Er is met name gekeken naar de vraag of dergelijke promoties gelijktijdig bij verschillende retailers zouden moeten plaatsvinden (“in sync”) of dat de tijdstippen moeten verschillen (“out of tune”). De resultaten – gebaseerd op een lange tijdreeks voor vier verschillende productcategorieën – tonen dat variabele planning (dus “out of tune”) over het algemeen de beste resultaten oplevert, hoewel de verschillen tussen productcategorieën aanzienlijk zijn. De jury was onder de indruk van de combinatie van geavanceerde analyse, een grote dataset en een zeer relevant vraagstuk.
 • Tom van Laer, Ko de Ruyter, Luca M. Visconti, & Martin Wetzels: "The extended transportation-imagery model: a meta-analysis of the antecedents and consequences of consumers’ narrative transportation".
  Binnen branding en marketingcommunicatie is steeds meer aandacht voor storytelling. Dit goed leesbare artikel biedt een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over “transportatie”: het idee dat de lezer/consument wordt meegezogen door een verhaal, waardoor het een grotere invloed heeft op de consument. Het artikel beschrijft een meta-analyse van tientallen studies onder vele duizenden consumenten en laat onder andere zien dat het “meegesleept worden” veel (positieve) emoties oproept en leidt tot een vermindering van kritische gedachten. De jury prees de manier waarop dit artikel een belangrijk nieuwe onderzoeksgebied inzichtelijk maakt voor degenen die werkzaam zijn in marketing en marktonderzoek.
 • Hans Risselada, Peter C. Verhoef, & Tammo H.A. Bijmolt: "Dynamic effects of social influence and direct marketing on the adoption of high-technology products".
  Hoewel sociale invloeden op de adoptie van innovaties al sinds de jaren vijftig onderzocht worden, biedt dit artikel enkele interessante nieuwe inzichten. Aan de hand van (anonieme) belgegevens van klanten wordt hun netwerk in kaart gebracht. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om te bepalen hoe hun beslissing om een smartphone te gaan gebruiken wordt beïnvloed door het gedrag van andere consumenten in hun netwerk. Daarnaast laten de auteurs zien dat – onafhankelijk van deze invloeden – de adoptiebeslissing kan worden beïnvloed door simpele direct marketing acties. De jury prees de uitgebreide modellering van originele data om een relevante vraagstelling te onderzoeken.


De jury heeft uiteindelijk het artikel van Guyt en Gijsbrechts als winnaar gekozen.