• Achtergrond 2019

Juryrapport bureauonderzoeker van het jaar 2016

Job van den Berg – TNS NIPO 

Job presenteerde zich vol zelfvertrouwen aan de jury;  een jonge hond vol enthousiasme en energie, maar ook met een visie: hij wil richting geven aan ons vakgebied. Job slaat met succes bruggen tussen wetenschap, innovatie en commercie. Vol passie voor de mogelijkheden die nieuwe technieken brengen krijgt hij organisaties aan het experimenteren. Hij haalt new Business binnen en deelt ook binnen TNS Global zijn succesverhalen. Hij heeft al een indrukwekkende lijst met publicaties opgebouwd, maar draagt het vak ook over binnen de academische wereld door het geven van colleges en het begeleiden van studenten. Een initiatiefrijk persoon met een sterke drive voor innovatie, waarmee hij duidelijk toegevoegde waarde heeft binnen TNS Nipo en anderen inspireert. Een onderzoeker en innovator, maar ook een verkoper en promotor.


Stephan van Velthoven – Team Vier

Stephan kwam bij de jury over als een rots in de branding: een ervaren onderzoeker die graag, waar mogelijk, innovatieve technieken inzet. Of zoals hij zelf zegt “Innovatie is a state of mind”; ik wil mensen helpen iets nieuws in gang te brengen”. Een onderzoeker in hart en nieren die vooral geniet als er zo veel mogelijk uit het onderzoek wordt gehaald, leidend tot blijvende verbeteringen binnen het bedrijf. Bouwt een goede band met zijn klanten en werkt klantgericht. Hij is een goed luisteraar en influisteraar en weet daarbij mensen, organisaties én hun leveranciers te motiveren om zelf in beweging te komen. Een waarlijke veranderaar. Ontdekt, creeert en meet en vertaalt dat door naar de klanten voor wie hij werkt. Met een gezonde dosis 'durf' (openstaan en benoemen) weet hij weerstand te doorbreken en teams op een lijn te krijgen. Een solide, integere en gedreven onderzoeker, met maximale  betrokkendheid bij zijn klanten.

Anke Bergmans – Blauw Research

Anke geeft een compleet nieuwe dimensie aan customer intimacy; Anke werkt, letterlijk, vanuit de organisatie van haar klant; zo kent ze de klant, de klanten van haar klant en levert ze een totaaloplossing. Een strategie waarmee ze haar klanten volledig ontzorgt: voor haar klanten voelt (?) zij als een in-house collega, gesteund door een breed scala aan oplossingen en resources vanuit Blauw. Voor haar eigen collega’s vormt ze een bron van mogelijkheden om te innoveren bij klanten én ze stelt omzet veilig. Ze doet dit alles met een oorverdovende kalmte en rust: goed luisteren en de juiste vragen stellen. Ze weet ook toegevoegde waarde te creeren door creatief, innovatief en out of the box te werken, met name als het gaat om het “vermarkten” van de onderzoeksresultaten. Met enkele visuals en zelfs een quote van de Koning maakte ze veel indruk op de jury. Haar echt andere aanpak, waarbij ze niet alleen zegt als businesspartner te fungeren, maar dit ook doet, is echt onderscheidend. Kortom, een zeer sterke business partner die door haar klanten op handen wordt gedragen.

De MOAward Bureauonderzoeker 2016 gaat naar degene die we het meeste als een boegbeeld voor het vak zien, een vakidioot in positieve zin. De winnaar van de MOAward Bureauonderzoeker 2016 is……!